U bevind zich hier: Desert Eagles > Disclaimer

Disclaimer

Artikel 1 Website Participatie/Intellectuele eigendomsrechten
1.1 Alle door & in Desert Eagles gemaakte en ontwikkelde promotiematerialen kunnen door Desert Eagles voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de participant/deelnemer.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de door participant/deelnemer verstrekte afbeeldingen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, programma´s e.d. eigendom van Desert Eagles.
1.3 Participant/deelnemer vrijwaart Desert Eagles voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Desert Eagles van de door de Participant/deelnemer aan Desert Eagles verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.
1.4 Desert Eagles zal geen informatie, afbeeldingen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, programma´s e.d., welke verstrekt door participant/deelnemer ter beschikking stellen aan derden.
1.5 Een pagina wordt slechts on-line gezet, indien wordt voldaan aan de voorwaarden van Desert Eagles.
1.6 Desert Eagles is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, een pagina te verwijderen van haar website.
1.7 De Desert Eagles kunnen niet aansprakkelijk worden gesteld voor het gebruik van hun website. De Desert Eagles streven er wel naar de website virus vrij te houden.

Woensdag, 24-05-2017

Nieuwe docenten gezocht!

Klik hier voor het hele bericht

Dinsdag, 07-06-2016

Zomeraanbod 2016

Klik hier voor het hele bericht

Zaterdag, 16-01-2016

Open Dag

Klik hier voor het hele bericht

Aanmelden nieuwsbrief


Mailadres:
Maildres opnieuw:

Voer de code in: